Оферта

Головна Оферта

Угода (Публічна оферта)

Данна угода (далі – «Угода») регламентує відносини між адміністрацією сервісу «Gallery Film» (далі – Адміністрація) і фізичною особою (далі – «Користувач») по отриманню і використанню інформації (далі – «Інформація») на (с) WEB-сайті в мережі Інтернет за адресою gallery.film (далі – Сайт). Користувачем визначається фізична особа, яка використовує будь-які послуги і / або інформацію сервісу (ів) Gallery Film і / або з Сайту gallery.film – таким чином, будь-яким чином приєдналася до цієї Угоди користувача.

 1. Використовуючи будь-яку інформацію та / або будь-які послуги (також платіжні системи) на Сайті, Користувач тим самим надає Адміністрації безумовний і необмежений дозвіл на збір, каталогізацію, збереження та аналіз доступної інформації для Користувача.
 2. Вся інформація з сайту gallery.film належить Адміністрації проєкту «Gallery Film» і не може бути використана публічно з комерційною метою – без письмового дозволу Адміністрації проєкту «Gallery Film».
 3. Користувач може використовувати платіжну систему та інші сервіси Сайту, зауважуючи та безумовно погоджуючись з тим, що Сайт може використовувати сторонні платіжні та інші сервіси; які, в свою чергу, мають власні правила, налаштування, угоди та індивідуальну відповідальність – не позв’язані з правилами проєкту «Gallery Film» і сайту gallery.film
 4. Користувач, що приєднався до цієї угоди і надіслав Інформацію, безкоштовно передає Адміністрації право вільного безстрокового використання надісланої інформації без виплати будь-якої винагороди.
 5. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на своїх ресурсах, рекламні та / або інформаційні банери, оголошення та іншу інформацію.
 6. Відповідальність за несанкціоноване копіювання і використання інформації несуть особи і організації, які неправомірно використовували інформацію, опубліковану на даному ресурсі.
 7. Користувача попереджено про встановлену чинним законодавством України відповідальность за неправомірне використання і розміщення чужих творів.
 8. Користувач не повинен видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, за власника сайту, співробітників компетентних або уповноважених організацій, а також вводити в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.
 9. Користувач НЕ має права на реалізацію будь-яких дій спрямованих на порушення нормального функціонування сайту та його сервісів, спеціального або випадкового порушення будь-яких місцевих, державних або міжнародних законів, збору та зберігання персональних даних інших Користувачів, неузгодженої передачі записів рекламного, комерційного або агітаційного характеру.
 10. Адміністрація має права відмовити користувачеві в обслуговуванні, або у використанні інформації; а також не коментувати і не пояснювати додатково ті чи інші рішення і/ або дії на свій розсуд, якщо їхній зміст суперечить вимогам цієї угоди. При цьому Адміністрація не зобов’язана повідомляти Користувача.
 11. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Інформації, а також за недостатню якість або швидкість надання будь-яких видів послуг.
 12. Сайт та його сервіси рекомендовані особам, не молодшим 14 років (14 +) . До 14 років дозвіл з обмеженим використанням з відома і дозволу батьків.
 13. Угода є юридично зобов’язуючим договором між Користувачем і Адміністрацією.
 14. Усі можливі суперечки з приводу угоди вирішуються відповідно до норм чинного Українського Законодавства.
 15. Користувач, який вважає, що його права й інтереси порушені через дії Адміністрації або дії третіх осіб у зв’язку з розміщенням на Сайті будь-якої Інформації, висловлює претензію. Для цього необхідно відправити повідомлення електронною поштою на адресу вказану на сторінці Gallery Film: galleryfilm2023@gmail.com
 16. Угода Користувача може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Користувач має можливість і зобов’язаний ознайомитися з Угодою хоча б один раз перед використанням сервісів і / або матеріалів. Найбільш актуальна версія Угоди знаходиться на сторінці за адресою:
 17. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, які зачіпають загальне або фрагментарне функціонування Сайту, Адміністрація зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні Сайту відповідно до нових правових норм.

Інформація про електронну доставку

Після оплати користувачем обраних товарів (електронного квитків), що підтверджені здійсненим кошторисом (електронним чеком), квиток надсилається на пошту, вказану при замовленні. Квиток демонструється користувачем під час відвідування «Gallery Film» в роздрукованому або електронному вигляді. 

Правила повернення придбаних квитків

З огляду на різні об’єктивні поважні обставини, покупці мають можливість повернути куплений квиток.

Повернення квитків можливе на підставі письмової заяви покупця (платника) до Адміністрації Комплексу. До заяви обов’язково повинна додаватись копія виписки з оплати квитка, а також копія документа, що засвідчує особу заявника, яка збігається з даними покупця (платника). У заяві вказується прохання про повернення, причина (прохання) повернення, дані покупця (платника) – в тому числі його телефон, а також бажаний спосіб повернення можливої ​​компенсації (на картку платника, готівковими коштами при пред’явленні паспорта та ін.)

Протягом трьох днів після дати покупки квитка і його невикористання, можлива компенсація до 80% від вартості квитка, до п’яти календарних днів – до 40% від вартості квитка, до семи календарних днів – до 20% від вартості квитка. Компенсація квитків, що були куплені пізніше семи календарних днів, а також використаних квитків – не проводиться без сповіщення і додаткового роз’яснення. Терміни і способи повернення також узгоджуються з Адміністрацією Комплексу за кожною заявою індивідуально.

Адміністрація має право відмовитися від компенсації у випадках, коли зазначені покупцем підстави (їх повне підтвердження і (або) пов’язані документи) не будуть вчасно надані в повному обсязі, і (або) викличуть обґрунтований сумнів.

Політика конфіденційності

Загальні положення

 1. За найважливішу мету при здійсненні своєї діяльності (обробка персональних даних) оператор має дотримання прав і свобод людини і громадянина; в тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
 2. Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) стосується всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту http://gallery.film. 

Основні поняття, що використовуються в Політиці

 1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою http://gallery.film;
 4. Інформаційна система персональних даних – це сукупність матеріалів, що містяться в персональних базах, і забезпечують обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
 5. Знеособлення персональних даних – це дії, в результаті яких неможливо визначити (без використання додаткової інформації) приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту;
 1. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 2. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
 3. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного Користувачева веб-сайту http://gallery.film;
 4. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту http://gallery.film;
 1. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи або певного кола осіб;
 2. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
 3. Закордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
 4. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

«Оператор» може обробляти такі персональні дані «Користувача»:

Прізвище, ім’я по-батькові (ПІБ);

Електронна адреса;

Номери телефонів;

Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям «Персональні дані».

Мета обробки персональних даних: 

 1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів.
 2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти galleryfilm2023@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлення про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
 3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики потрібні для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

Правові підстави обробки персональних даних:

 1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх Заповнення та/ або відправки Користувачем самостійно через СПЕЦІАЛЬНІ форми, розташовані на сайті http://gallery.film. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
 2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в тому разі, якщо це дозволено налаштуваннями браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript). 

Порядок збору, зберігання, передачі та других видів ОБРОБКИ персональних даних:

 1. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
 2. Оператор забезпечує збереження персональних даних, і вживає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
 4. У разі виявлення неправильних персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора galleryfilm2023@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
 5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора galleryfilm2023@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних». 

Закордонна передача персональних даних:

 1. Оператор до початку здійснення закордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
 2. Закордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на закордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

Заключні положення

 1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти galleryfilm2023@gmail.com.
 2. У даному документі будуть відображені будь-які Зміни політики ОБРОБКИ персональних даних Оператором. Політика Діє безстроково до заміни на нову версію.
 3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою: https://gallery.film/terms-and-conditions/